précédent retour au calendrier         suivant

Autopsy
Festival int. Humour pour la paix


{ Humour pour la paix 2019 }
mer. 20.3   [ 20:00 ]  
     Salle Robert Krieps

Tickets: 20 euros ; réduit: 9 euros ; Kulturpass: 1,50 euros

Billetterie :
mail : biilletterie@neimenster.lu;  Web: www.neimenster.lu; Tel: +252 262052 -444

Info : www.neimenster.lu;

Lu: Eng Fra an engem geschlossene Raum

agespaart mat Medikamenter roueg gestallt

vun enger Kamera iwwerwaacht.

Se verzielt aus hirem Liewen, vun hirer Kandheet, vu Mëssbrauch an Ofhängegkeet,

vun hire Männer, déi all op eng tragesch Manéier ëmkomm sinn.

Ween ass hei schëlleg, ween ass d'Affer ?

Ween ass hannert der Mauer, deen een ni gesäit ?

D'Autopsy vun enger verluerener Existenz

E Séilestriptease

Organisation: neimënster

Spill: Michèle Turpel
Text a Regie  : Jemp Schuster
Musek : Georges Urwald
Bühn an Techni k:   Serge Hoffmann, Claude Goetz
Affiche : Pit Weyer
précédent retour au calendrier         suivant
{exposition}

Milo Rau Europe Trilogy
jusqu'au 27.1.2019


{exposition}

New Painting Luxembourg
23 nov - 3 fév 19{exposition}

Lucien Wercollier
Exposition permanente